Adam Myjak – wybitny polski rzeźbiarz i pedagog, profesor sztuk plastycznych. Debiutował wraz z twórcami Nowej Figuracji. W latach 1971–79 był kierownikiem artystycznym pisma „Nowy Wyraz. Miesięcznik Literacki Młodych”.

Współautor „Pomnika Katyńskiego” w Warszawie (z Januszem Pastwą). Jest twórcą, m. in. popiersi Krzysztofa Pendereckiego (2013), Tadeusza Mazowieckiego (2014) oraz na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalu Jana Ekiera.

Jego prace znajdują się w zbiorach wielu znaczących muzeów i kolekcjach prywatnych. Jest wielokrotnym laureatem międzynarodowych i krajowych konkursów. Od 2009 jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Przez kilkanaście lat był członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w tym pięciokrotnie jej przewodniczącym. Odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

W 2019 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, został też laureatem Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida – „Dzieło życia”.

Wspólnie z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, prowadzi Galerię Opera. Funkcjonują dwie jego autorskie galerie – w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.

Prowadzi pracownię dyplomującą na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Jest również kierownikiem Zakładu Rzeźby na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został wybrany na stanowisko rektora macierzystej Akademii trzykrotnie na podwójne kadencje (1990–96, 1999–2005, 2012–20).