Małgorzata Kot

Studiowała ma Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Stefana Borzęckiego w 1991 roku. W latach 1991-1998 była asystentką u prof. Bronisława Chromego na Krakowskiej ASP. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, a od roku 2014 ceramiką tworząc pod logiem marki Marius Dydo.
Autorka ponad 200 medali, kilkudziesięciu statuetek dla instytucji publicznych i osób prywatnych. Medale artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Wydziału lekarskiego UJ, Towarzystwie Lekarskim Krakowskim, Towarzystwie Lekarskim Warszawskim oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Czechach i Holandii.
W 2018 roku ukazała się książka pt. ,, Medale medyczne Małgorzaty Kot” autorstwa Zdzisława Gajdy
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków
Wystawy :
,, Ty i Ja” ( grafika, fotografia, ceramika, obraz ) – MARKA Concept Store & Galeria, Kraków II 2015
„Zimowy Salon Malarstwa i Rzeźby ZPAP” – Galeria CENTRUM, Kraków, III-IV 2015
,,Kamuflaż ‘’ – wystawa indywidualna Galeria Sztuki Grodzka, Kraków, XII – I 2019
,, Ceramika – Dydo, Kot, Niewdana ‘’ – wystawa indywidualna Teatr 6. piętro, Warszawa VI 2019