Józef Sękowski
w 1966r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jako pracownik naukowo-dydaktyczny pozostał przez wiele lat. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Rzeźby. W latach 2002– 2005 pełnił funkcję prorektora ASP.

Pod jego skrzydłami dorastało wielu uznanych współcześnie artystów, wśród nich m.in. Mariola Wawrzusiak – rzeźbiarka doceniona w kraju i zagranicą, obecna wykładowczyni ASP w Krakowie.

O twórczości artysty Józef Murzyn tak mówił: „Bogata wyobraźnia i sprawność w tworzeniu syntez, skrótów i metafor formalnych wybitnie służyła artyście w budowaniu oryginalnej gramatyki jego sformułowań rzeźbiarskich. Pozwoliła bez skrępowania penetrować swoje kulturowe afiliacje i zakorzenienia, ambicje i kompleksy, przywiązania i nawyki wyniesione z macierzystego środowiska, w którym się urodził i wzrastał, które określiły zręby jego dynamicznie konstytuującego się światoobrazu”.

Józef Sękowski zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy. Jego Twórczość cieszy się wielką estymą w Polsce – by wspomnieć wysoko nagradzane pomniki (Stanisław Wyspiański w Bieczu czy Rafał Czerwiakowski w Krakowie) – i na świecie. Artysta bierze udział w najważniejszych wystawach a jego prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce, Francji, USA, Szwecji i Niemczech.