Andrzej Krawczak

Urodził się w 1963 r. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Stefana Borzęckiego. Jako student został kilkukrotnie nagrodzony przez Senat Akademii za swoje prace.

„Swoje twórcze pasje – pisze artysta – realizuję na polu kilku dziedzin plastycznych – rzeźby, malarstwa i rysunku. Pragnąłbym, aby zawarta w nich radość tworzenia była źródłem Państwa pozytywnych przeżyć”.