Tomasz Górnicki

Prace dostępne / Available works


Tomasz GórnickiPL:


Tomasz Górnicki (ur.1986), absolwent Wydziału Rzeźby Warszawskiej ASP, w 2010 r. obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni Janusza Antoniego Pastwy. Jest jednym z najciekawszych rzeźbiarzy młodego pokolenia w Polsce, łączący klasyczne, warsztatowe wykształcenie z kreacją, wyobraźnią i odwagą na polu eksperymentów estetycznych. W swojej twórczości płynnie porusza się w obrębie technik i materiałów naprzemiennie pracując w marmurze, glinie, brązie czy stali. 

„Górnicki jest także jednym z niewielu rzeźbiarzy w europie, którzy w tak bezkompromisowy sposób anektują przestrzeń ulicy na potrzeby swojej twórczości.

Fascynuje mnie anatomia w zestawieniu z geometrią, napięcia wynikające z formy. W logiczną strukturę staram się wprowadzić pierwiastek chaosu: emocje. Napędza mnie permanentne uczucie upływu czasu, gdzie piękno równoznaczne jest ze stratą. W swoich rzeźbach pragnę zatrzymać czas, tak, aby uczucia w nich zawarte mogły trwać wiecznie. Trwałe materiały są medium do zachowania wspomnień.”


EN:


Tomasz Górnicki ( born 1986) is one of the most interesting sculptors of the Young Generation in Poland, who combines classic workshop education gained at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw, with creation, imagination and courage in the field of aesthetic experiments. In his work he seamlessly moves among different techniques and materials alternately using marble, clay, bronze and steel. Górnicki is also one of few sculptors in Europe, who so uncompromisingly annexes the space of the street in the need of his creativity.


Kontakt:
e-mail: galeria@galerialampert.com
tel.: +48730952901


Visits: 14