Karolina Szeląg

Prace dostępne / Available works


Karolina Szeląg
PL:


Artystka urodziła się w 1980 roku w Koszalinie, gdzie ukończyła Zespół Szkół Plastycznych na kierunku ceramika – formy użytkowe. Tworzy naczynia i małe formy rzeźbiarskie z porcelany i kamionki oraz rzeźby z brązu. Tematami jej prac jest głównie człowiek i jego relacje między naturą, otaczającym go światem i drugim człowiekiem. Jej twórczość jest pełna gestów, symboli i emocji. Obecnie artystka mieszka w Poznaniu, gdzie prowadzi pracownię oraz autorską galerię ceramiki. Kontakt:
e-mail: galeria@galerialampert.com
tel.: +48730952901


Visits: 18