Janina Myronova

Prace dostępne / Available works


Janina MyronovaPL:


Urodzona w 1987 roku w Doniecku na Ukrainie. Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Obecnie studentka Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Wzięła udział w ponad 100 wystawach zbiorowych oraz zrealizowała 12 wystaw indywidualnych. Laureatka m.in.: I miejsce w kategorii „Those to come” w V Międzynarodowym Konkursie „Ceramica Multiplex”, Muzeum miasta Varazdin, Chorwacja, 2016; nagroda I stopnia Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury, 2015; Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie „Najciekawsza forma przestrzenna”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2012.


EN:


Born in 1987 in Donetsk. A graduate of the Faculty of Ceramics and Glass of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw and the Lviv National Academy of Arts. At present she is a student of the Interdepartamental PhD Studies. She has  participated in more then 100 collective exhibitions and 12 individual ones. A laureate of, among others, the 1 st prize in the 5th “Ceramica Multiplex” International Competition in “Those to come” category, the Varazdin City Museum, Croatia (2016), the 1st degree award of the Mayor  of Kielce for her achievements in artistic work and popularization and protection of culture (2015), Grand Prix of the International Competition “the Most interesting Space Space Form”, the Academy of Fine Arts in Gdansk (2012).


Kontakt:
e-mail: galeria@galerialampert.com
tel.: +48730952901


Visits: 11