Jakub Niewdana

Prace dostępne / Available works


Jakub NiewdanaPL:


Jakub Niewdana to pochodzący z Brzezia młody artysta, zajmujący się głównie ceramiką oraz fotografią. W 2014 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym samym roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalności naukowej jest również zaangażowany w pracę stowarzyszenia „Ceramika Bez Granic”, którego jest współzałożycielem, oraz grupy artystycznej „Vera Icon” zrzeszającej twórców chrześcijańskich.

Jakub Niewdana nie tylko brał udział w licznych wystawach w Polsce oraz za
granicą, ale również sam był organizatorem m.in. wystaw „Mniej Więcej” czy „Squat” w Zabierzowie. W swoich pracach często łączy
dwie pasje – fotografię oraz ceramikę. Od 2014 prowadzi autorską pracownię ceramiki.


ENG:


Jakub Niewdana is a young artist from Brzezie. His biggest interests are ceramics and photographic. He graduated with honors from
Academy of Fine Arts in Cracow in 2014. At the same time he gained Ministry of Science and Higher Education Scholarship.
In 2015 he started doctorate studies at Pedagogical University in Cracow. He also is a member of “Ceramika Bez Granic” community
and artistic group “Vera Icon” which associate Christian artists. Jakub Niewdana not only have took part in a lot of exhibitions but also
have organized few by himself (ex. “Mniej Więcej” or “Squat” in Zabierzów).
In his arts he combines photography and ceramics – his two biggest hobbies. In 2014 he opened his own ceramic workshop.


Kontakt:
e-mail: galeria@galerialampert.com
tel.: +48730952901


Visits: 15